Izvori lekovite vode u Vrnjackoj Banji

Lekovite vode su one vode koje na izvorištu sadrže preko 1 gram po litru čvrste materije, biološki aktivnih mikroelemenata, slobodne i rastvorljive gasove i koje poseduju odgovarajuća fizička svojstva: temperaturu – termalne i termo mineralne vode, radioaktivnost, pa se zbog toga mogu koristiti u terapijske svrhe. Lokacija izvora VRNJACKA BANJA ima 7 poznatih izvora mineralnih voda […]

Istorija Vrnjacke Banje

Blagotvornost tretmana lekovitim vodama bila je poznata narodima u drevnim svetskim civilizacijama. Vrste ritualnog kupanja u cilju fizickog i duhovnog procišcenja praktikovali su još stari Persijanci i Egipcani, a verovanje u lekovito i procišcavajuce dejstvo vode bilo je prisutno u vreme starih Grka i Rimljana. Na našim prostorima, smatra se da su vrnjacke mineralne vode […]