SO Vrnjačka Banja preneti vlasništvo na lokalnu samoupravu

Skupština opštine Vrnjačka Banja usvojila je danas zaključak kojim traži da se na lokalnu samoupravu prenesu prava vlasništva na pet izvorišta mineralne vode i Staro kupatilo sa Specijalnom bolnicom „Merkur“

VRNJACKA BANJA – Skupština opštine Vrnjačka Banja usvojila je danas zaključak kojim traži da se na lokalnu samoupravu prenesu prava vlasništva na pet izvorišta mineralne vode i Staro kupatilo sa Specijalnom bolnicom „Merkur“.Povod za održavanje sednice vrnjačkog parlamenta je Zaključak Vlade Srbije od 2. septembra, kojim se pokreće proces vlasničke transformacije „Merkura“ i Hotelsko-turističkog preduzeća „Fontana“, kao i traženje strateškog partnera za zajedničko preduzeće.Predsednik opštine Vrnjačka Banja Zoran Seizović je naglasio da je od izuzetnog značaja da iz bilo kakve privatne imovine budu izuzeta javna dobra koja su od interesa za sve Banjčane, ali i građane Srbije.“Od 2006. godine opština Vrnjačka Banja je od ‘Merkura’, praktično od same sebe, otkupila skoro 17 hektara parkovskih površina, park se vodio kao imovina ‘Merkura’, a mi u održavanje svake godine ulažemo oko 20 miliona dinara. Ostalo je još nekoliko hektara i ne želimo ni to da postane vlasništvo nekog privatnog preduzeća“, rekao je Seizović.
Načelnik Raškog okruga Mateja Mijatović je istakao da ni na koji način nije bio konsultovan o ovoj transformaciji, dok je bivši predsednik opštine Rodoljub Džamić kazao da je ustavno pravo lokalne samouprave da bude konsultovana u procesu privatizacije. Vlada Srbije je 2. septembra donela odluku da krene u izbor strateškog partnera za Vrnjačku Banju, s kojim će formirati zajedničko privredno društvo koje će osnovati zdravstvenu ustanovu. Vlada će uložiti objekte Specijalne bolnice „Merkur“ i hotele „Fontana“, „Zvezda-1“ i „Zvezda-2“, a Fondu PIO je preporučeno da odustane od tužbe za utvrđivanje prava svojine nad „Merkurom“.