Simpozijum medicinskih sestara u Vrnjačkoj Banji

Od 12. 03. 2010. do 15.03 2010 održaće se Simpozijum medicinskih sestara SIMPOZIJUM UINARS 2010. u Vrnjačkoj Banji.

Program Simpozijuma je sledeći:

ZBRINJAVANJE KRITIČNO OBOLELIH I POVREĐENIH PACIJENATA U OKVIRU PRVOG SATA

OKRUGLI STO – TEME
1. „OTEŽAN DISAJNI PUT“
2. „HOSPITALNO ZBRINJAVANJE POLITRAUMA“
3. „AKUTNI KORONARNI SINDROM – DANAS I SUTRA“
4. „URGENTNA STANJA U PEDIJATRIJSKOJ KARDIOLOGIJI I KARDIOHIRURGIJI“
5. „KRVARENJA IZ PROKSIMALNOG DELA DIGESTIVNOG TRAKTA „
6. „URGENTNA I KLINIČKA TOKSIKOLOGIJA – ZADACI MEDICINSKE SESTRE „
7. „ZBRINJAVANJE PACIJENATA U POLIVALENTNOJ HIRURŠKOJ JIL „
8. „INFEKTIVNE BOLESTI JUČE – DANAS – SUTRA”

PLENARNA PREDAVANJA
1. „SAVREMENE METODE STERILIZACIJE“
2. „OSNOVI INSTRUMENTIRANJA U JIL“
3. „PROGRAM POSVEĆEN LEČENJU HRONIČNIH RANA”

STRUČNE TRIBINE
1. „ANESTETIČAR SRBIJE – EVROPA I MI!? – ZAJEDNIČKI RAZVOJNI INTERES“
2. „UNAPREĐENJE SARADNJE OPERATIVNOG BLOKA“
3. „OBUKA PEDIJATRIJSKIH SESTARA ZA RAD U JIL U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJIE I SRBIJI“

WORKSHOP- RADIONICA
1. SMERNICE ZA KONTROLU INFEKCIJE I LIČNA ZAŠTITA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

STRUČNE SESIJE
1. ANESTEZIJA I REANIMACIJA
2. INTENZIVNA NEGA U HIRURGIJI
3. INTENZIVNA NEGA U INTERNOJ MEDICINI
4. INTENZIVNA NEGA U PEDIJATRIJI
5. POSTER PREZENTACIJE

STRUČNA KONFERENCIJA
„STANDARDI I PROTOKOLI ZBRINJAVANJA KRITIČNO OBOLELIH/POVREĐENIH
PACIJENATA U BOLNICAMA EU I MOGUĆNOST PRIMENE U BOLNICAMA SRBIJE“

STRUČNI SKUP SA PLENARNOM TEMATIKOM I PREZENTACIJOM PRAKTIČNOG RADA
„ZDRAVSTVENA NEGA STOME U JEDINICI INTENZIVNU NEGE“

PREDSTAVLJANJA PREDSTOJEĆIH SVETSKIH I EVROPSKIH KONGRESA
Članovi Međunsrodnih organizacionih komiteta IFNA i EfCCNae
1. SVETSKI KONGRES IFNA – 2010. – HAG – HOLANDIJA
2. EVROPSKI KONGRES EFCCNAE 2011 – KOPEHAGEN – DANSKA
3. SVETSKI KONGRES IFNA – 2012 – LJUBLJANA – SLOVENIJA

STRUČNO ISTRAŽIVANJE U FUNKCIJI PROFESIONALNOG RAZVOJA SESTRINSTVA
ANKETIRANJE UČESNIKA SIMPOZIJUMA NA TEMU: „KONTINUIRANA EDUKACIJA U SESTRINSTVU SRBIJE – NOVI TREND ILI SUŠTINSKA POTREBA“ – AKTUELNA SITUACIJA – POTREBE – ZNAČAJ – NEDOSTACI – ČINJENICE – OČEKIVANJA – UNAPREĐENJE
REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA PREDLOGOM MERA BICE OBJAVLJENI U ČASOPISU „IMPULS“ UINARS I PREZENTOVANI U OKVIRU STRUČNIH SUSRETA UINARS – NOVEMBAR 2010.

RADNI SASTANCI
1. UNAPREĐENJE REGIONALNE MEĐUNARODNE SARADNJE
2. SASTANAK INICIJATIVNOG ODBORA ZA FORMIRANJE UDRUŽENJA MEDICINSKIH SESTARA U ANESTEZIJI, INTENZIVNOJ NEZI I REANIMACIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
3. SASTANCI ORGANIZACIONOG ODBORA, TEHNIČKOG ODBORA I SEKRETARIJATA UINARS