Racionalno ponašanje proizvođača i kupaca struje

Vrnjacka Banja – Pomoćnik direktora EPS-a za distribuciju električne energije Radovan Stanić istakao je prilikom susreta sa novinarima u Vrnjackoj Banji, u okviru savetovanja o elektrodistributivnim mrežama Cired Srbija 2010, da se planira nabavka oko 250.000 brojila za domaćinstva i 7.000 mernih sistema za velike potrošače. Prema njegovim rečima pripreme za raspisivanje tendera su počele, a uslovima će biti precizirana obaveza da isporučilac mora da obezbedi brojila od tri nezavisna proizvođača, dok će se jedan softver koristiti za sva brojila.

– Time će biti izbegnut monopol a i domaći proizvođači imaće mogućnost da učestvuju na tenderu. U ovom trenutku tri do četiri domaća proizvođača mogu da ispune standarde o tehničkim kvalitetima brojila. Potrošači struje neće plaćati zamenu brojila, jer će sve troškove tog postupka snositi EPS, koji je dobio po 40 miliona evra kredita od Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke –

naglasio je Stanić.

Direktor za tarife i tarifne sisteme u EPS-u Milan Mirosavljević istakao je da je želja te kompanije da ugradnja prvih naprednih brojila počne u 2012. godini.
Plan je da se godišnje menja, kako je kazao, oko 250.000 brojila, tako da bi čitav posao trebao da bude završen za desetak godina.

On je dodao da će zamena svih 3,5 miliona brojila koštati oko milijardu evra. U EPS-u ocenjuju da uvođenje novih električnih brojila predstavlja preduslov i osnov da se i u Srbiji primene i uvedu evropska „smart grid“ rešenja, odnosno napredne mreže, na kojima zajedno rade EPS, državne institucije i privreda.
Tim naprednim brojilima obezbeđuje se poboljšanje energetske efikasnosti i smanjenje potrošnje struje, što je uslov za veće korišćenje struje proizvedene u malim elektranama, koje proizvode struju iz obnovljivih izvora.

Uvođenjem „smart grid“ rešenja na efikasniji način obezbediće se održiva ekonomična i sigurna isporuka električne energije za sve kupce, odnosno stvoriće se svi uslovi za funkcionisanje tržišta električnom energijom. Kupac će imati mogućnost da bira od koga će da kupuje struju, da bira tarife po kojima će trošiti električnu energiju, kojih će biti više nego što ih ima sada. Na taj način omogućiće se racionalnije korišćenja tog energenta.

Daljinsko upravljanje potrošnjom, preciznije očitavanje i smanjivanje gubitaka EPS-u donosi veći prihod i mogućnost daljih investicija, što znači da je uvođenje tih rešenja u interesu svih učesnika na tržištu. U EPS-u ističu da racionalno ponašanje proizvođača i kupaca jeste cilj uvođenja „pametnih mreža“ u kojima su „pametna brojila“ jedan od ključnih preduslova. „Smart grid“ rešenja predstavljaju novi evropski koncept napajanja električnom energijom koji je zaživeo 2005. sa ciljem promovisanja vizije elektro-energetske mreže u Evropi do 2020.

„Pametne mreže“ će biti u funkciji energetske efikasnosti i dostizanja cilja koji je promovisan u Evropskoj uniji i koji predviđa smanjivanje emisije ugljen-dioksida za 20 odsto, smanjenje potrošnje energije za isti procenat uvođenjem energetski efikasnih tehnologija i učešće energije iz obnovljivih izvora od 20 odsto u ukupno proizvedenoj struji. U EPS-u podesećaju da će domaćinstva od 2015. moći slobodno da kupuju električnu energiju od željenog proizvođača.

Zamena brojila će se obavljati po regionima, ali u ovom trenutku se ne zna koja će područja biti prva na listi za realizaciju tog posla. Za zamenu brojila biće izabran po jedan region iz svih pet privrednih društava EPS-a koji pokrivaju po jedan deo Srbije.

Zasad se ne zna na koji način će se finasirati buduće nabavke brojila, odnosno da li će biti obezbeđivane iz kredita ili sopstvenih sredstava EPS-a. U Srbiji postoji 3,5 miliona brojila, od čega 3,1 milion u domaćinstvima, dok su oko 400.000 industrijski potrošač