Podrška Proglasu DSS-a „Srbija je ugrožena“

slika proglas DSS na centru

Gradjani Vrnjačke Banje su juče na centru grada od 10 do 13 časova davali podršku Proglasu DSS-a “Srbija je ugrožena”. Ovo je po rečima članova OO DSS-a način da se digne glas protiv daljeg unižavanja države, naroda i upropašćavanja privrede.
Proglas je uprkos lošem vremenu i kiši potpisalo preko 250 gradjana Vrnjačke Banje a potpisivanje se nastavlja svakog dana u prostorijama OO DSS-a Vrnjačka Banja u hotelu Sloboda.