Održana druga sednica koordinacionog tela za izradu strategije održivog razvoja

Vrnjacka Banja – U kancelariji predsednika opštine, danas je održana druga sednica Koordinacionog tela za izradu Strategije održivog razvoja opštine Vrnjačka Banja. Na sednici je, nakon usvajanja zapisnika sa prve sednice Koordinacionog tela, načelnica Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj Mila Stojanović upoznala je prisutne sa pristiglim predlozima za članstvo u Opštinskom forumu po javnom pozivu koji je uputio predsednik opštine. Po ovom pozivu delegirano je 47 predstavnika javnih preduzeća, ustanova, organizacija, zaintresovanih građana, privatnika i nevladinih organizacija. Na osnovu svih pristiglih predloga o delegiranju, nadležno Odeljenje je uradilo predlog Rešenja o formiranju Opštinskog foruma koje je na ovoj sednici jednoglasno usvojeno uz dopunu Predraga Popadića, direktora JP Borjak, da delegat ovog Preduzeća, bude Marina Ilić, dipl. inž. agronomije. Na ovaj način Koordinaciono telo dalo je mandat Opštinskom forumu koji će 27. aprila održati prvi sastanak. Na sednici je istaknuto da svi građani koji žive na teritoriji opštine Vrnjačka Banja imaju mogućnost da se u svakom trenutku uključe u proces izrade ovog strateškog dokumenta. Brži tempo u procesu izrade Strategije uslovljen je tehničkom podrškom USAID-a i procesom sertifikacije u okviru kog je jedan od eliminacionih kriterijumu postojanje strateškog dokumenta koji je donet na transparentan način.