Wellness centar u Vrnjačkoj Banji

Wellness Vrnjačka Banja

Wellness predstavlja stanje optimalnog življenja usmerenog prema maksimalnom iskorišcenju potencijala pojedinca. U savremenom smislu reci, wellness je spoj uma, duha i tela. Optimalni wellness nam omogucava da ostvarimo naše ciljeve i otkrijemo smisao i svrhu života. Wellness kombinuje sedam razlicitih dimenzija života u kvalitetan nacin života.

Specijalna bolnica – Oaza dobrog raspoloženja sa vrhunskom wellness i aqua ponudom ucinice Vaš odmor lepšim. Aqua centar „Waterfall“ nudi Vam mogucnost izbora razlicitih vodenih sadržaja, koje podsticu vaše dobro osecanje i zadovoljstvo, kao i Fitness centar koji budi Vašu energiju. Wellness center – „Fons Romanus“.
Slobodno vreme je prilika da se bavimo aktivnostima koje nas oslobaðaju stresa posle kojih se osecamo dobro, mentalno i fizicki.

* adresa: Ul. Bulevar srpskih ratnika 18
* 36210 Vrnjacka Banja, Srbija
* telefon: + 381 36 616 350, 616 355